Prasana

Blok A
 Blok B
 Pejabat
Kamar Warden 
Koperasi Asrama
Bilik Busana 
Bilik Riadah
Kiosk i Puteri
 Wakaf
 Bilik Komputer
 Bilik Tamu
 Bilik Sakit
 Surau
 Tempat Mengambil Wuduk
 Pantry
 Bilik Persediaan
Dewan Makan
Tempat mendobi pakaian