Misi Dan Moto

MISI

Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang.

Meningkatkan pengurusan fizikal yang kondusif.

Menyediakan makanan bermasak yang berkualiti.

Membangunkan sahsiah pelajar ke arah keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek dunia akhirat.

Menghasilkan satu pasukan pengurusan yang komited dan bertanggungjawab.
MOTO


Asrama Puteri Melayu Sentiasa Di hadapan